اخبار ویژه
کلاسیکو
«کلاسیکو» اتفاق خوب و ساختار ضعیف 29 آذر 1398
«کلاسیکو» اتفاق خوب و ساختار ضعیف

«کلاسیکو» اتفاق خوب و ساختار ضعیف

منهای اینکه عادل عزم پشت کردن به سازمان و نهادهای رسمی را ندارد و همچنان می‌کوشد جای بازگشت به سازمان را برای خود باقی بگذارد، خود این اتفاق را در فضای جامعه مایوس، گرفتار و دودزده کنونی، باید به‌شدت مثبت و شوق‌انگیز ارزیابی کرد.

«کلاسیکو» علیه انحصار 29 آذر 1398
«کلاسیکو» علیه انحصار

«کلاسیکو» علیه انحصار

وقتی صداوسیما، عادل فردوسی‌پور را از ارایه برنامه منع و برنامه هفتگی‌اش را متوقف کرد او راهی نداشت جز اینکه سکوت اختیار کند و منتظر شرایط جدید باشد. او در مسیر مزدک میرزایی هم وارد نشد. مزدک میرزایی با جدایی از صداوسیما، به یک شبکه فارسی‌زبان مستقر در خارج از کشور پیوست.