حمیدرضا آذرنگ عضو هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر و مسئول کمیته داوری این انجمن، اسامی داوران مراسم شب بازیگر را که در سال 92 به قضاوت بازیگران می‌نشینند، اعلام کرد.

وحید آقاپور، بهرام ابراهیمی، بیژن افشار، گلبرگ ابوترابیان، بهروز بقایی، علی بی‌غم، حمید پورآذری، فرهاد تجویدی، سیاوش چراغی پور، علی اصغر دشتی، مسعود رحیم پور، لیلی رشیدی، احمد ساعتچیان، زهرا صبری، کتایون فیض مرندی، حسین محب اهری، ابوالقاسم معارفی، داریوش مودبیان ، هایده حائری، سیروس همتی داوری مراسم شب بازیگر را عهده دار خواهند بود