فراخوان اولین جشنواره نمایشنامه نویسی تئاتر خیابانی مشهد در حوزه فرهنگ شهروندی منتشر شد

پایگاه خبری تئاتر: سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد اولین جشنواره نمایشنامه نویسی تئاتر خیابانی در حوزه فرهنگ شهروندی را برگزار می کند.
در متن فراخوان این جشنواره محور، موضوعات، شرایط حضور، جوایز و دیگر اطلاعات مورد نیاز شرکت کنندگان اعلام شده است.

محور جشنواره
ترافیک

موضوعات
سرعت غیرمجاز
رعایت حق تقدم
حرکت بین خطوط
استفاده از حمل و نقل عمومی
رعایت نکات ایمنی در موتورسواری
حقوق متقابل عابرین پیاده و رانندگان

شرایط شرکت
هر نویسنده فقط می تواند با دو اثر در این جشنواره شرکت کند
متون نباید در هیچ جشنواره یا اجرای عمومی دیگری شرکت داده شده باشد
متون باید در مهلت فراخوان به صورت فایل Word روی لوح فشرده به همراه چهار نسخه پرینت به دبیرخانه تحویل داده شود.

جوایز
ده میلیون ریال برای هر یک از شش برگزیده اول به همراه دیپلم افتخار و تندیس جشنواره
هفت میلیون ریال برای هر یک از شش اثر برگزیده دوم به همراه لوح تقدیر
پنج میلیون ریال برای هر یک از شش اثر برگزیده سوم به همراه لوح تقدیر

گاهشمار جشنواره
مهلت ثبت نام و ارسال آثار ۰۴/۰۵/۱۳۹۷
اختتامیه و اعلام آثار برتر ۳۱/۰۵/۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر
www.etefaq.org
شماره تماس ۳۷۴۲۹۲۰۰-۰۵۱ داخلی ۲۷۷-۲۷۸ (دبیرخانه فرهنگ شهروندی)