بازی-رویداد «عدد فی» به طراحی و کارگردانی آناهیتا قرچه از ۱۹ تا ۲۹ دی ماه در عمارت روبرو اجرا خواهد شد.
پایگاه خبری تئاتر: بازی-رویداد «عدد فی» به طراحی و کارگردانی آناهیتا قرچه از ۱۹ تا ۲۹ دی ماه، در ۲ نوبت هر شب ساعت‌های ۱۸ و ۱۹ در عمارت روبرو اجرا خواهد شد. این اثر در قالب رویدادی تجربی برگزار می‌شود. در این قالب اجرایی، دیگر تماشاگری وجود نداشته و همه به صورت شرکت کننده‌ای در بطن محتوای رویداد قرار می‌گیرند و آن را پیش می‌برند. آناهیتا قرچه طراح این بازی-رویداد درباره این اثر گفت: بازی-رویداد «عدد فی» در چهار مرحله به پرسش درباره تجربه زیستی هر شخص و دیدگاهش در باب امر محتوم (یا از پیش تعیین شده) و امر تصادفی می‌پردازد. وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این اثر با چهار فضای کلی مواجه می‌شوند و در این روند با مطرح شدن سوالاتی از آنها و همچنین قرارگیری در فضای کنشگری میان یکدیگر و درگیر شدن با فضایی مبتنی بر موسیقای جمعی به ریتمی دست پیدا کنند که در زندگی نمود دارد. قرچه همچنین درباره ویژگی این نوع اجرا عنوان کرد: بازی-رویداد «عدد فی» برای اولین بار در ایران با قرار دادن مخاطب در دایره مفهومی جبر و اختیار و با استفاده از فضای اجرایی متفاوت، درصدد بیان مفهومی جهانی است. این ویژگی شاید شروعی برای ایجاد دیگر آثار در چنین سبکی باشد؛ آثاری که بتواند با حمایت تالارها و تماشاخانه‌ها به بازتر کردن مفاهیم انسانی و اجتماعی به واسطه کنشگری جمعی بپردازد. اولین اجرای این اثر ۱۹ دی بوده و تا ۲۹ ماه جاری، هر شب در ۲ نوبت اجرایی (ساعت ۱۸ و ۱۹) در عمارت روبرو ادامه خواهد.
  • نویسنده :
  • منبع :