جمعه , ۲۲ تیر, ۱۴۰۳
آمار مخاطب سینما
افزایش فروش سینما همراه با کاهش مخاطب! 5 مهر 1398
افزایش فروش سینما همراه با کاهش مخاطب!

افزایش فروش سینما همراه با کاهش مخاطب!

بررسی آمار فروش فیلم‌ها در شش ماه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که میزان فروش سینما نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ افزایش داشته است .