اخبار ویژه
ابراهیم-امینی
«مرد بازنده» ادای دین به سینمای مِلویل و آلن دلون بود 12 بهمن 1400
«مرد بازنده» ادای دین به سینمای مِلویل و آلن دلون بود

«مرد بازنده» ادای دین به سینمای مِلویل و آلن دلون بود

نویسنده فیلم «مرد بازنده» درباره شباهت فضاسازی‌های این فیلم با سینمای نوآر فرانسه و فیلم پلیسی گفت: سعی کردیم نوع پوشش و فضاسازی‌های فیلم در برخی لحظات ادای دینی به سینمای کارگردان بزرگ «ژان پیر مِلویل» باشد.