اخبار ویژه
احسان-اکبرنژاد
سرقت از انبار سلاح هسته‌ای / روایت احسان اکبرنژاد از نمایش 4 آبان 1398
سرقت از انبار سلاح هسته‌ای / روایت احسان اکبرنژاد از نمایش "گریز از مرکز"

سرقت از انبار سلاح هسته‌ای / روایت احسان اکبرنژاد از نمایش "گریز از مرکز"

احسان اکبرنژاد گفت: نمایش "گریز از مرکز" تلفیقی از فضای کمدی، تجربی، فانتزی و رئال است.