پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
اذان ایرانی
 نگرشی به موسیقی معنوی و آیینی در ایران/ قربانی بی‌دانشی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها 28 فروردین 1403
نگرشی به موسیقی معنوی و آیینی در ایران/ قربانی بی‌دانشی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها

نگرشی به موسیقی معنوی و آیینی در ایران/ قربانی بی‌دانشی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها

بسیاری از همین نامدیران ناکاربلد که ذکرشان رفت، فکر می‌کردند باید با بهره‌گیری از عنصر اغراق در نمایه‌های مذهبی و دینی افراطی‌گرایانه روبه‌روی جامعه بایستند؛ از تحریم ویدیو و جریمه و تعهد و شلاق برای یک کارت بازی تا حکم‌های مختلف حد و تعزیر را بر حال مردم جامعه و هموطنانی که حالا از نگاه آنها اجنبی انگاشته می‌شدند، روا داشتند و روز به روز نیز حلقه این تعصب عجیب را تنگ‌تر کردند. بسیاری از هنرمندان به مرور مجبور به ترک وطن یا بی‌وطنی در وطن شدند و این قهر تلخ به این مهم منجر شد که همه مثال‌ها از یک زندگی رویایی به دوران قدیم اشاره کند.