اخبار ویژه
اسیتج
نقش و کارکرد استیج از دید دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 21 آذر 1396
نقش و کارکرد استیج از دید دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

نقش و کارکرد استیج از دید دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

مریم کاظمی در یاداشتی جشنواره بین المللی کودک و نوجوان را دارای قابلیت میزبانی یکی از کنگره های سالیانه اسیتج جهانی درایران و همدان همزمان با برگزاری جشنواره معرفی کرد.