جمعه , ۱ تیر, ۱۴۰۳
امیرسجاد حسینی
فیلمبرداری فیلم نیمه‌بلند «دیپورت» به پایان رسید 23 دی 1398
فیلمبرداری فیلم نیمه‌بلند «دیپورت» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم نیمه‌بلند «دیپورت» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم نیمه‌بلند «دیپورت» به کارگردانی امیرسجاد حسینی به اتمام رسید.

فیلمبرداری «دیپورت» به اتمام رسید/ روایتی از زندگی یک مهاجر افغان 8 دی 1398
فیلمبرداری «دیپورت» به اتمام رسید/ روایتی از زندگی یک مهاجر افغان

فیلمبرداری «دیپورت» به اتمام رسید/ روایتی از زندگی یک مهاجر افغان

فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «دیپورت» به کارگردانی امیرسجاد حسینی به اتمام رسید.