اخبار ویژه
تئاتر-آخرین-عاشق
گزارش تصویری- نمایش «آخرین عاشق» به کارگردانی نادر دلشاه 1 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «آخرین عاشق» به کارگردانی نادر دلشاه

گزارش تصویری- نمایش «آخرین عاشق» به کارگردانی نادر دلشاه

گزارش تصویری- نمایش «آخرین عاشق» به کارگردانی نادر دلشاه

«آخرین عاشق» در عمارت نوفل لوشاتو/ پیش فروش بلیت آغاز شد 26 تیر 1401
«آخرین عاشق» در عمارت نوفل لوشاتو/ پیش فروش بلیت آغاز شد

«آخرین عاشق» در عمارت نوفل لوشاتو/ پیش فروش بلیت آغاز شد

نمایش «آخرین عاشق» به کارگردانی محمد چیت‌سازی (نادر دلشاه) از ۲۸ تیر به صحنه می‌رود.