اخبار ویژه
تئاتر-و-جامعه
نقد و بررسی کتاب «تئاتر و جامعه» در تئاترشهر 2 دی 1398
نقد و بررسی کتاب «تئاتر و جامعه» در تئاترشهر

نقد و بررسی کتاب «تئاتر و جامعه» در تئاترشهر

نشست نقد و بررسی کتاب «تئاتر و جامعه» در تئاتر شهر برگزار می‌شود.