سه شنبه , ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳
تاتر مرفی
نمایش «مرفی» در نوشهر به روی صحنه می‌رود 2 شهریور 1398
نمایش «مرفی» در نوشهر به روی صحنه می‌رود

نمایش «مرفی» در نوشهر به روی صحنه می‌رود

نمایش «مرفی» به نویسندگی سپیده ضیایی و کارگردانی نگین ضیایی روی صحنه می‌رود.