دوشنبه , ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳
تبر جک نیکلسون
تبر جک نیکلسون ۱۷۰ هزار پوند 12 مهر 1398
تبر جک نیکلسون ۱۷۰ هزار پوند

تبر جک نیکلسون ۱۷۰ هزار پوند

تبری جک نیکلسون در فیلم «درخشش» کوبریک، با قیمت ۱۷۰هزار پوند به فروش رسید.