اخبار ویژه
تیاتر-آقای-اشمیت-کیه؟
دانشجویان به تماشای «آقای اشمیت کیه؟» بروند 4 دی 1398
دانشجویان به تماشای «آقای اشمیت کیه؟» بروند

دانشجویان به تماشای «آقای اشمیت کیه؟» بروند

سهراب سلیمی کارگردان نمایش «آقای اشمیت کیه؟» برای رفاه حال دانشجویان یکشنبه و دوشنبه هر هفته دیدن این نمایش را با پنجاه درصد تخفیف در نظر گرفت.

تئاتر را از هویتش دور کرده‌اند/ آغاز اجرایی درباره تنهایی آدم‌ها 4 دی 1398
تئاتر را از هویتش دور کرده‌اند/ آغاز اجرایی درباره تنهایی آدم‌ها

تئاتر را از هویتش دور کرده‌اند/ آغاز اجرایی درباره تنهایی آدم‌ها

سهراب سلیمی کارگردان نمایش «آقای اشمیت کیه؟» معتقد است تئاتر را از هویت خود دور و خانواده تئاتر را در بیابانی برهوت رها کرده‌اند.

پیش فروش بلیت نمایش «آقای اشمیت کیه؟» آغاز شد 28 آذر 1398
پیش فروش بلیت نمایش «آقای اشمیت کیه؟» آغاز شد

پیش فروش بلیت نمایش «آقای اشمیت کیه؟» آغاز شد

پیش فروش بلیت نمایش «آقای اشمیت کیه؟» به کارگردانی سهراب سلیمی آغاز شد.

سهراب سلیمی به سراغ «آقای اشمیت کیه؟» رفت 5 آذر 1398
سهراب سلیمی به سراغ «آقای اشمیت کیه؟» رفت

سهراب سلیمی به سراغ «آقای اشمیت کیه؟» رفت

سهراب سلیمی قصد دارد نمایش «آقای اشمیت کیه؟» را دی ماه سال جاری در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر روی صحنه ببرد.