جمعه , ۱ تیر, ۱۴۰۳
تیاتر شهر بی‌ گدا
جواد انصافی «شهر بی‌گدا» را اجرا می‌کند 28 اردیبهشت 1397
جواد انصافی «شهر بی‌گدا» را اجرا می‌کند

جواد انصافی «شهر بی‌گدا» را اجرا می‌کند

جواد انصافی، نمایشنامه‌ی «شهر بی‌گدا» نوشته حسن دولت‌آبادی را برای اجرا آماده کرده است.