چهارشنبه , ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳
تیزر نمایش پنجره‌ ای رو به آسمان
انتشار تیزر نمایش 17 آذر 1398
انتشار تیزر نمایش "پنجره‌ای رو به آسمان"

انتشار تیزر نمایش "پنجره‌ای رو به آسمان"

تیزر نمایش پنجره‌ای رو به آسمانبه کارگردانی امیر دژاکام منتشر شد.