اخبار ویژه
جشنواره-فیلم-های-ایرانی-ویتره
«یه وا» از جشنواره فیلم های ایرانی ویتره جایزه گرفت 25 آذر 1398
«یه وا» از جشنواره فیلم های ایرانی ویتره جایزه گرفت

«یه وا» از جشنواره فیلم های ایرانی ویتره جایزه گرفت

جایزه اولین فستیوال فیلم های ایرانی در ویتره به «یه وا» رسید.