اخبار ویژه
جشنواره-نوایش
اعلام اسامی آثار راه یافته به مرحله داوری جشنواره نوایش 21 مرداد 1398
اعلام اسامی آثار راه یافته به مرحله داوری جشنواره نوایش

اعلام اسامی آثار راه یافته به مرحله داوری جشنواره نوایش

پس از برگزاری نشست کمیته انتخاب آثار سومین جشنواره نمایش کوتاه رادیویی «نوایش» اسامی آثار راه یافته به مرحله داوری در ۲ بخش حرفه ای و مردمی اعلام شد.