دوشنبه , ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳
جشنواره نیواورلئان آمریکا
میزبانی جشنواره نیواورلئان آمریکا از مستند «خرامان» 1 شهریور 1398
میزبانی جشنواره نیواورلئان آمریکا از مستند «خرامان»

میزبانی جشنواره نیواورلئان آمریکا از مستند «خرامان»

مستند بلند «خرامان» به کارگردانی آرش اسحاقی به بخش رقابتی جشنواره نیواورلئان آمریکا راه یافت.