اخبار ویژه
جوجو-رابیت
معرفی فیلم- «جوجو رابیت» و فانتزی تاریخی/چگونه به «نازیسم» کودکانه نگاه کنیم؟ 9 فروردین 1399
معرفی فیلم- «جوجو رابیت» و فانتزی تاریخی/چگونه به «نازیسم» کودکانه نگاه کنیم؟

معرفی فیلم- «جوجو رابیت» و فانتزی تاریخی/چگونه به «نازیسم» کودکانه نگاه کنیم؟

اگر می‌خواهید نگاهی فانتزی و با زاویه دید یک کودک به آلمان‌های نازی بیندازید و تاریخ نزاع نازی‌ها با یهود را در ماجراجویی‌های کودکانه و فانتزی دنبال کنید «جوجورابیت» همان است که می‌خواهید.