پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره تئاتر فجر
گزارش تصویری - حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری - حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری - حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری - حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره تئاتر فجر