شنبه , ۲ تیر, ۱۴۰۳
خاندان چن­چی
«خاندان چن­چی­» به نوفل لوشاتو می­‌آید 26 شهریور 1398
«خاندان چن­چی­» به نوفل لوشاتو می­‌آید

«خاندان چن­چی­» به نوفل لوشاتو می­‌آید

نمایش «خاندان چن­چی­» به کارگردانی امین سعدی به سالن اصلی عمارت نوفل­ لوشاتو می‌آید.