پنجشنبه , ۳ خرداد, ۱۴۰۳
دستیاران کارگردان خانه تئاتر
شانزدهمین کانون خانه تئاتر تشکیل شد 12 آبان 1398
شانزدهمین کانون خانه تئاتر تشکیل شد

شانزدهمین کانون خانه تئاتر تشکیل شد

شنبه یازدهم آبان، دستیاران کارگردان خانه تئاتر، پس از رأی‌گیری اساسنامه، به‌طور مستقل از کارگردانان به‌عنوان کانونی جدید معرفی شدند.