چهارشنبه , ۲ خرداد, ۱۴۰۳
روبی رز
بازیگر «جان ویک» زیر تیغ جراحی رفت 8 مهر 1398
بازیگر «جان ویک» زیر تیغ جراحی رفت

بازیگر «جان ویک» زیر تیغ جراحی رفت

روبی رز بازیگر نقش اصلی سریال «بت وُمن» یک جراحی اورژانسی انجام داد.