سه شنبه , ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳
زازا اوروشادزه
زازا اوروشادزه کارگردان «نارنگی‌ها» درگذشت 17 آذر 1398
زازا اوروشادزه کارگردان «نارنگی‌ها» درگذشت

زازا اوروشادزه کارگردان «نارنگی‌ها» درگذشت

زازا اوروشادزه کارگردان فیلم تحسین شده «نارنگی‌ها» در ۵۳ سالگی از دنیا رفت.