اخبار ویژه
زندگینامه-فرامرز-قریبیان
درباره «فرامرز قريبيان» درآستانه 79 سالگی / چشم‌هايش 26 آبان 1399
درباره «فرامرز قريبيان» درآستانه 79 سالگی / چشم‌هايش

درباره «فرامرز قريبيان» درآستانه 79 سالگی / چشم‌هايش

قريبيان كه صداي «جلال مقامي» روي غالب نقش‌هاي اوليه‌اش و صداي پر طنين «منوچهر اسماعيلي» درنقش‌هاي پرتحرك‌تر وجنگي او شنيده مي‌شد از ابتداي دهه70 صدايش نيز همراه نقش‌هايش شد.