جمعه , ۲۴ فروردین, ۱۴۰۳
سیزدهمین فراخوان چهار فصل تئاتر ایران
انتشار فراخوان سیزدهمین دوره چهارفصل تئاتر ایران 9 اسفند 1402
انتشار فراخوان سیزدهمین دوره چهارفصل تئاتر ایران

انتشار فراخوان سیزدهمین دوره چهارفصل تئاتر ایران

فراخوان سیزدهمین دوره پروژه‌ ملی جامع آموزش نمایشنامه‌نویسی چهارفصل تئاتر ایران از طرف دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری منتشر شد.