چهارشنبه , ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳
شبنم کیشانی فراهانی
تاکیدبر کارگروهی در جشنواره تئاتر«تجربه»/ تعامل جای رقابت را گرفت 11 آبان 1398
تاکیدبر کارگروهی در جشنواره تئاتر«تجربه»/ تعامل جای رقابت را گرفت

تاکیدبر کارگروهی در جشنواره تئاتر«تجربه»/ تعامل جای رقابت را گرفت

دبیر بیستمین جشنواره تئاتر «تجربه» درباره جزئیات برگزاری این رویداد هنری و تاکیدی که در این دوره بر کارگروهی و کارگاهی شده است، توضیحاتی ارائه داد.