چهارشنبه , ۲ خرداد, ۱۴۰۳
طراحان ایده
سومین شب 11 آذر 1398
سومین شب "طراحان ایده" با حضور خسرو سینایی برگزار می‌شود

سومین شب "طراحان ایده" با حضور خسرو سینایی برگزار می‌شود

سومین شب "طراحان ایده" با محوریت حوزه بینارشته‌ای و حضور خسرو سینایی برگزار می‌شود.