اخبار ویژه
علی-رهبری
تصاویر- فیلم سیاه باز به کارگردانی حمید همتی 21 تیر 1400
تصاویر- فیلم سیاه باز به کارگردانی حمید همتی

تصاویر- فیلم سیاه باز به کارگردانی حمید همتی

تصاویر- فیلم سیاه باز به کارگردانی حمید همتی

خوانندگان «پازل بند» بازیگر شدند 25 تیر 1399
خوانندگان «پازل بند» بازیگر شدند

خوانندگان «پازل بند» بازیگر شدند

علی رهبری و آرین بهاری خوانندگان گروه پازل اولین حضور سینمایی خود را به‌عنوان بازیگر در «گُل به خودی» تجربه می‌کنند.