اخبار ویژه
علی-کاظم-زاده
اسب های پشت پنجره به ارومیه رسید 29 دی 1398
اسب های پشت پنجره به ارومیه رسید

اسب های پشت پنجره به ارومیه رسید

نمایش «اسب های پشت پنجره» به کارگردانی فرهاد اسدپور در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه روی صحنه می رود.