اخبار ویژه
عکس-تئاتر-سگ-سورتمه
گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی 27 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی

گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی

گزارش تصویری- نمایش «سگ سورتمه» به کارگردانی سینا نصرالهی