اخبار ویژه
عکش-تئاتر
گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر 11 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر

گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر

گزارش تصویری- نمایش «فرآیند» به کارگردانی علی کرسی زر

داوران بخش عکس جشنواره تئاتر شهر معرفی شدند 14 شهریور 1393
داوران بخش عکس جشنواره تئاتر شهر معرفی شدند

داوران بخش عکس جشنواره تئاتر شهر معرفی شدند

فرهاد آئیش، حمید جبلی و رضا معطریان داوری آثار بخش عکس سومین جشنواره تئاتر شهر را بر عهده گرفتند.

گزارش تصویری 2 /نمایش «الیور تویست»کارگردان: اصغر خلیلی 3 شهریور 1393
گزارش تصویری 2 /نمایش «الیور تویست»کارگردان: اصغر خلیلی

گزارش تصویری 2 /نمایش «الیور تویست»کارگردان: اصغر خلیلی

-