اخبار ویژه
فراخوان-بخش-تئاتر-جشن-حافظ
انتشار فراخوان بخش تئاتر نخستین جشن حافظ 26 دی 1400
انتشار فراخوان بخش تئاتر نخستین جشن حافظ

انتشار فراخوان بخش تئاتر نخستین جشن حافظ

فراخوان بخش تئاتر نخستین جشن تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) منتشر شد.