اخبار ویژه
فیلم-دانکرک
تارانتینو نولان را تحسین کرد/ «دانکرک» دومین فیلم دهه 12 دی 1398
تارانتینو نولان را تحسین کرد/ «دانکرک» دومین فیلم دهه

تارانتینو نولان را تحسین کرد/ «دانکرک» دومین فیلم دهه

کوئنتین تارانتینو با تحسین کریستوفر نولان فیلم «دانکرک» او را در فهرست بهترین‌های دهه، در مکان دوم جای داد.