اخبار ویژه
فیلم-سواری
جکی چان فیلم بعدی‌اش را کلید زد/ بازی در نقش مبارزی با اسب 27 شهریور 1400
جکی چان فیلم بعدی‌اش را کلید زد/ بازی در نقش مبارزی با اسب

جکی چان فیلم بعدی‌اش را کلید زد/ بازی در نقش مبارزی با اسب

فیلمبرداری فیلم جدید جکی چان با عنوان «سواری» شروع شد.