جمعه , ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳
فیلم مستند در ستایش ۸۰ سالگی
ادامه ساخت مستندی در غیاب عباس کیارستمی و نمایش یک «موقعیت خاص» 9 اسفند 1402
ادامه ساخت مستندی در غیاب عباس کیارستمی و نمایش یک «موقعیت خاص»

ادامه ساخت مستندی در غیاب عباس کیارستمی و نمایش یک «موقعیت خاص»

ابراهیم حقیقی خبر داد که اپیزود دوم مستند «در ستایش ۸۰ سالگی» در دست تدوین است.