اخبار ویژه
فیلم-وارش
نامه سرگشاده مدیران جشنواره بین‌المللی وارش به استاندار مازندران 9 آذر 1398
نامه سرگشاده مدیران جشنواره بین‌المللی وارش به استاندار مازندران

نامه سرگشاده مدیران جشنواره بین‌المللی وارش به استاندار مازندران

مدیران جشنواره فیلم وارش در نامه‌ای سرگشاده به استاندار مازندران، نسبت به عمل نکردنِ مسئولان به وعده‌هایشان درباره این رویداد سینمایی اعتراض کردند.