اخبار ویژه
فیلم-کوتاه-ستاره-طلایی
فیلم کوتاه «ستاره طلایی» وارد مرحله تدوین شد 12 آذر 1398
فیلم کوتاه «ستاره طلایی» وارد مرحله تدوین شد

فیلم کوتاه «ستاره طلایی» وارد مرحله تدوین شد

فیلم کوتاه «ستاره طلایی» به کارگردانی امین پوربرقی وارد مرحله تدوین شد.