اخبار ویژه
مارال-علیزاده
«بیماری دلسوزی» نیاز به دیالوگ نداشت/ انیمیشن جدیدم در طبیعت است نه شهر 9 مرداد 1401
«بیماری دلسوزی» نیاز به دیالوگ نداشت/ انیمیشن جدیدم در طبیعت است نه شهر

«بیماری دلسوزی» نیاز به دیالوگ نداشت/ انیمیشن جدیدم در طبیعت است نه شهر

مارال علیزاده از جزئیات ساخت پویانمایی «بیماری دلسوزی» گفت.