اخبار ویژه
مجتبی-جعفری-پور
گروتسکی ضد جنگ / روایت مجتبی جعفری‌پور از نمایش 14 مرداد 1399
گروتسکی ضد جنگ / روایت مجتبی جعفری‌پور از نمایش "اسب‌های پشت پنجره"

گروتسکی ضد جنگ / روایت مجتبی جعفری‌پور از نمایش "اسب‌های پشت پنجره"

مجتبی جعفری‌پور گفت: با اجرای نمایش "اسب‌های پشت پنجره" در نظر داشتم تا مقام والای زن و نفرت از جنگ را نشان دهم.