شنبه , ۲ تیر, ۱۴۰۳
مجتبی حمزه زاده
«سقف ماهی» تولید شد 29 شهریور 1402
«سقف ماهی» تولید شد

«سقف ماهی» تولید شد

فیلم کوتاه «سقف ماهی» به کارگردانی مجتبی حمزه‌زاده در خمینی‌شهر تولید شد.