پنجشنبه , ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳
مرد ايرلندی
استاد بازی با كليشه‌ها 24 آذر 1398
استاد بازی با كليشه‌ها

استاد بازی با كليشه‌ها

در «مرد ايرلندي» روايت از زبان يكي از شخصيت‌ها تعريف مي‌شود. روايتي چند پاره با رفت‌وبرگشت‌هاي بسيار زياد در زمان كه احتياج مبرمي به يك نخ روايي دارد.

عشق، وظيفه، وفاداری و در نهايت خيانت 24 آذر 1398
عشق، وظيفه، وفاداری و در نهايت خيانت

عشق، وظيفه، وفاداری و در نهايت خيانت

مي‌دانستم چه نوع فيلمي مي‌خواستم؛ مي‌گفتم: «نمي‌توانم از بازيگرها با دستگاه‌هاي مكانيكي روي صورت‌شان فيلم بگيرم» چون آنها با اين دستگاه‌ها كار نمي‌كردند، مانع از كار كردن‌شان مي‌شد. اما پابلو هلمان (مدير جلوه‌هاي ويژه فيلم) به من گفت: «فكر كنم يك راهي پيدا كرده‌ام.» و پارچه‌اي يا چيز ظريفي را ساخت كه كاملا نامريي بود. مي‌دانيد مي‌توانيد آن را دور (به صورتش اشاره مي‌كند) اينجا بگذاريد و زماني كه با كسي صحبت مي‌كنيد ديگر يك دستگاه جلوي صورت‌تان نيست.

درباره فيلم «مرد ايرلندی» به كارگردانی مارتين اسكورسيزی بازگويی وقايع تاريخی كافی نيست! 24 آذر 1398
درباره فيلم «مرد ايرلندی» به كارگردانی مارتين اسكورسيزی بازگويی وقايع تاريخی كافی نيست!

درباره فيلم «مرد ايرلندی» به كارگردانی مارتين اسكورسيزی بازگويی وقايع تاريخی كافی نيست!

اگر «مرد ايرلندي» را نه به مثابه‌ حضور و همنشيني دنيرو/پاچينو/پشي اينك مسن، يا حتي آدم‌هاي واقعي و شمايل تاريخي بلكه از منظر شخصيت‌هاي فيلميك يعني شيرن/هافا/بوفالينو بنگريم پاشنه‌ آشيل ساخته‌ اسكورسيزي و ضعف‌ها و كاستي‌هاي جدي فيلمنامه‌نويسي استيون زايلين هرچه بيشتر عيان شده و مانعي اساسي براي ارتباط، نزديكي، همراهي و همدلي با فيلم و شخصيت‌هايش مي‌شود.