اخبار ویژه
مریم-گلی
 رامین پرچمی مقابل دوربین یک فیلم کوتاه 24 اردیبهشت 1401
رامین پرچمی مقابل دوربین یک فیلم کوتاه

رامین پرچمی مقابل دوربین یک فیلم کوتاه

فیلمبرداری فیلم کوتاه «گلی» به کارگردانی مریم گلی به عنوان یکی از چهارگانه کوتاه این کارگردان آغاز شد.