اخبار ویژه
مسابقه-تئاتر-خردسال-جشنواره-همدان
معرفی آثار راه یافته به بخش های خیابانی و خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان‎ 23 مهر 1398
معرفی آثار راه یافته به بخش های خیابانی و خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان‎

معرفی آثار راه یافته به بخش های خیابانی و خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان‎

با پایان مرحله ارزیابی آثار مسابقه تئاتر خردسال جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، هشت نمايش برگزيده این بخش معرفی شدند.