اخبار ویژه
مسترکلاس
انتشار مسترکلاس «روایتگری در مستند جستجوگرایانه» 6 مرداد 1400
انتشار مسترکلاس «روایتگری در مستند جستجوگرایانه»

انتشار مسترکلاس «روایتگری در مستند جستجوگرایانه»

نسخه تصویری مسترکلاس فیل ریس با موضوع «روایتگری در مستند جستجوگرایانه» منتشر شد.