اخبار ویژه
مستند-اسرار-درياچه
می‌خواستيم ببينيم ته درياچه چه خبر است 24 مهر 1398
می‌خواستيم ببينيم ته درياچه چه خبر است

می‌خواستيم ببينيم ته درياچه چه خبر است

در يك باغ سيب خرس به طرف‌مان حمله كرد. خرس بالاي تپه بود و تا ما حركت كنيم و سوار شويم، سريع به ما رسيد و به گلگير ماشين ضربه زد. شبي هم گله‌اي هفت تايي از گرگ‌ها كمين كرده بودند كه ما از كمپ بيرون بياييم. ما تمام اين تصاوير را داريم كه به‌زعم من اين صحنه‌ها خيلي جذاب‌تر از صحنه‌هاي اصلي است.