پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
مستند مادری
زندگی ۳ نسل از زنان خانواده دباغ مستند شد/تاکید بر حضور در اجتماع 12 دی 1398
زندگی ۳ نسل از زنان خانواده دباغ مستند شد/تاکید بر حضور در اجتماع

زندگی ۳ نسل از زنان خانواده دباغ مستند شد/تاکید بر حضور در اجتماع

مسعود دهنوی کارگردان مستند «مادری» عنوان کرد که این اثر درباره سه نسل از زنان خانواده دباغ است و نشان می دهد این زنان در مسایل اجتماعی حضوری پررنگ دارند.