اخبار ویژه
منوچهر-مصیری
شب منوچهر مصیری برگزار می‌شود 6 آبان 1398
شب منوچهر مصیری برگزار می‌شود

شب منوچهر مصیری برگزار می‌شود

کانون کارگردانان سینمای ایران با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و فیلمخانه ملی ایران، شب منوچهر مصیری را برگزار می‌کند.